Opravy

Dosažení bezchybné kvality je naše heslo. Tímto se řídíme ve všem. PREBENA začíná v oblasti vývoje a výroby až po opravu našich zařízení a kompresorů.

U oprav jsou kontrolovány a opraveny nejen poškozené díly, navíc se dělá i údržba a oprava celého zařízení. Provádí se funkční zkouška a bezpečnostní kontrola.

Jsou-li k dispozici veškeré náhradní díly na skladě, jsme většinou schopni hned opravit každý přístroj.

Odeslání vašeho zařízení skrze svého prodejce PREBENA

Váš odborný prodejce Vám zajistí bezpečnostní obal a vyplní objednávku opravy společně s vámi. Tato objednávka nás bude informovat o poškození a rozsahu opravy, kterou zařízení bude vyžadovat. Po opravě a bezpečnostní kontrole si můžete vyzvednout opět přístroj na své specializované prodejně.

Přímé zaslání Vašeho přístroje

Při odesílání zařízení přímo na naší pobočku, přiložte prosím vyplněnou objednávku opravy, která obsahuje informace potřebné k opravě zařízení.

Odhad nákladů

Je-li cena opravy zařízení příliš vysoká, dostanete od nás odhad nákladů, na které potřebujeme Váš souhlas.

Oprava svépomocí

Opravy zařízení PREBENA by měly být obecně prováděny pouze kvalifikovaným personálem.

Zvažte prosím, že jakýmkoliv neodborným zásahem do zařízení přicházíte o záruku. Doporučujeme vám neprovádět žádné opravy na vlastní pěst. Doporučujeme Vám obrátit se na rychlé a dostatečně kvalifikované PREBENA servisy.

V případě reklamace: Prosím přiložte kopii účtenky a vaše potvrzení záruky.

Vaše adresa pro opravy:

PREBENA CZ
Rvačovská 1633
539 01 Hlinsko

Tel.: 469 315 036
mob.: 739 663 424,  775 440 119

servis@prebena.cz